Återfunnet & Konfliktfritt Guld.

För ett företag som arbetar med återvinning av ädla metaller kommer ett starkt miljötänkande naturligt. NSG verkar för gröna skogar och gröna ädelmetaller.

De ädelmetaller vi säljer är återvunna från metallskrot. Att återvinna guld kräver långt mindre resurser jämfört med gruvbrytning. I och med att guld är ett inert material är kvaliteten är alltid densamma, guld är alltid guld.

Med tiden har vi byggt upp en stor kunskap om miljön och hur den påverkas av vår verksamhet. Kontrollen för ett kemiföretag är rigorös och vi uppfyller samtliga krav. I Tyskland uppfyller vår samarbetspartner C. Hafner alla miljökrav enligt Tyskland och EU’s normer. C. Hafner är därtill certifierade enligt ISO 9001/13485.

Add a comment...

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

FEATURED POSTS

Read More