Our Rings

FROM THE BLOG

Read More

 

VÄLKOMMEN TILL JUVELERARE DAVID HARPER DIN STOCKHOLM GULDSMED

 

EXKLUSIVA SMYCKEN – JUVELERARE DAVID HARPER I STOCKHOLM

Hos Juvelerare David Harper är ditt smycke i säkra händer. David “puts his heart and soul” i all design, tillverkning och reparationer. Kvalitet och noggrannhet är två viktiga ingredienser för att uppnå nöjda kunder. Hos David Harper står kunden alltid i fokus!

DESIGNA DITT DRÖMSMYCKE

Vigselringar, förlovningsringar och alliansringar symboliserar evig kärlek och trohet. Det är speciella och personliga smycken som betyder mycket för dem som bär ringarna. Tillsammans med David har du möjlighet att designa ditt unika drömsmycke, helt enligt dina önskemål.

I vår butik kan du låta dig inspireras utav vårt stora urval av ringar, allt från släta ringar i guld eller platina och klassiska solitairringar till alliansringar med stenar runt om. Samtliga ringar är vackra, hårda och slitstarka och tål många års användning. Ringarnas design är inspirerad av kärlek och trohet, vilket också är vad ringarna symboliserar.

DESIGN, TILLVERKNING OCH REPARATION AV SMYCKEN

Juvelerare David Harper har designat och tillverkat exklusiva smycken och juveler i mer än trettiofem år. Hög kvalitet och noggrannhet är de viktigaste ingredienserna för att uppnå nöjda kunder. När du besöker David Harpers ateljé och butik på Drottninggatan står du som kund i fokus. Tillsammans designar ni ett smycke som kommer att överträffa dina förväntningar.

Du är även välkommen in till butiken med äldre smycken som är i behov av reparation. Vi utför alla sorters reparationer och använder den senaste teknologin för att återskapa smyckets forna glans.

VÅR ATELJÉ OCH BUTIK

Vill du veta mer om oss? Kontakta oss via e-mail eller telefon +46 8-22 33 29. Du är välkommen till vår butik på Drottninggatan 83, du hittar våra öppettider här.

Juvelerare David Harper designar och tillverkar förlovnings- och vigselringar av högsta kvalitet, vackra och exklusiva ringar som symboliserar evig kärlek och trohet. David Harper har över 35 års erfarenhet av design och tillverkning av smycken och tillsammans kan ni skapa just den ringen du drömmer om.

Handgjorda förlovnings- och vigselringar

Förlovningsringar bärs av par som har lovat att älska varandra och vara varandra trogna. Vigselringar bärs av makar och är en symbol på den eviga kärlek och trohet de lovade varandra vid vigselakten. Genom åren har modet kring förlovnings- och vigselringar ändra sig, från enkla och släta ringar till alliansringar med stenar runt om.

I dag ser vi tidlösa klassiska ringar eller personligt designade ringar i främst 18k gulguld eller vitguld. Platina, titan och palladium är andra populära metaller och det förekommer oftast ädelstenar såsom diamanter, blodröda rubiner, safirer och gröna smaragder. Oavsett val av ädelsten garanterar vi stenar som är vackra, hårda och slitstarka, din ring kommer att tåla många års användning. Samtliga ringar är inspirerade av kärleken, att få vara med på att designa en vigsel- eller förlovningsring är en fantastisk känsla. En vigsel- eller förlovningsring symboliserar ett av människornas viktigaste ögonblick och är en ring man sk vara stolt över, år efter år.

Låt oss skapa din drömring

Välkommen in till vår kombinerade ateljé och butik på Drottninggatan 83 i Stockholm. Låt dig inspireras av våra vigselringar och skapa din drömring inför den stora dagen.

Du är alltid välkommen att kontakta oss via e-mail eller telefon +46 8-22 33 29 om du har några frågor.

 

Vigselringen

Vigselringen bärs av makar och symboliserar evig kärlek och visa den trohet som de har lovat vid vigseln. Det finns ingen bestämmelse på hur en vigselring skall se ut. Modet kring vigselringar ändras hela tiden. Idag ser man tidslösa klassiska ringar eller personliga utformade sådana. Populäraste är fortfarande gulguld eller vitguld av 18k, men platina titan och palladium förekommer. Ädelstenar finns alltid med. Populäraste är diamanter men även blodröda rubiner, safirer i alla sina färgar eller gröna smaragder förekommer. Alla dessa stenar är vackra, hårda och slit starka som tål många år av bruk. Alla mina vigselringar är inspirerade av kärlek. Det är en fantastisk känsla att designa smycken för ett av den viktigaste ögonblicken i en människors liv. Vigselringen skall man vara stolt över i många år, vigselringen skall passa in i alla livets tillfällen. I vår butik finns ett stort val av vigselringar. Välkommen in och inspireras!

Guldsmed

Juvelerare David Harper har designat och skapat exklusiva smycken och juveler i både guld och platina med ädelstenar i mer än trettiofem år. 1979 vid 16 års ålder fick han ett femårigt guldsmedslärlingskontrakt i “diamantdistriktet” Hatton Garden i London. Under den tiden genomförde han designstudier på Sir John Cass School of Art i London

Smyckesdesign

Med sitt Design utbildning på Sir John Cass School of Art i London redan vid 16 års ålder, har David arbetet i över 35år med design och formgivning . ´Design är personligt. Med min erfarenhet och dina önskemål designar vi tillsammans ditt drömsmycke

Reparationer

Vi utföra all sorts reparationer på modern eller antik smycken med noggrannhet och använder oss av det senaste teknologi som punkt och laser svets på båda guld, silver och platina.

Förlovningsringar

En förlovningsring i Sverige var traditionellt en slätring i guld eller platina. Men på senare tid har vi fått mer influenser från utlandet där en Solitair ring eller enstensring oftast med en diamant blivit populär. Även Alliansring som är en ring med många stenar på rad har blivit väldigt omtyckt som förlovningsring. Välkommen in i butiken och botanisera bland många förlovningsringar på Drottninggatan 83 i Stockholm.

Alliansringar

Alliansringar kom till Sverige runt 1930 som ett alternativ till den tidens vigselring. Numera är alliansringar att se som en modell bland flera för vigselring och förlovningsring. Alliansringar har många stenar på rad. Alliansringar kan användas som båda Vigsel, Förlovningsringar eller till vardag. Helallians med stenar runt om eller halvalliansring. Vi designar och tillverkar alliansringar efter dina önskemål.

DESIGNA DITT DRÖMSMYCKE

Vigselringar, förlovningsringar och alliansringar symboliserar evig kärlek och trohet. Det är speciella och personliga smycken som betyder mycket för dem som bär ringarna. Tillsammans med David har du möjlighet att designa ditt unika drömsmycke, helt enligt dina önskemål.

I vår butik kan du låta dig inspireras utav vårt stora urval av ringar, allt från släta ringar i guld eller platina och klassiska solitairringar till alliansringar med stenar runt om. Samtliga ringar är vackra, hårda och slitstarka och tål många års användning. Ringarnas design är inspirerad av kärlek och trohet, vilket också är vad ringarna symboliserar.

Design your own Wedding Jewellery

Wedding rings, engagement rings and alliance rings symbolize eternal love and faithfulness. It is special and personal jewelry that means a lot for those wearing the rings. Together with David, you have the opportunity to design your unique dream, according to your wishes. In our shop you can be inspired by our wide selection of rings, ranging from smooth rings in gold or platinum and classic solitaire rings to alliance rings with stones around. All rings are beautiful, hard and durable and withstand many years of use. The rings design is inspired by love and faithfulness, which is also what the rings symbolize

Vigselringar Förlovningsringar

Vigselringen bärs av makar och symboliserar evig kärlek och visa den trohet som de har lovat vid vigseln. Det finns ingen bestämmelse på hur en vigselring skall se ut. Modet kring vigselringar ändras hela tiden. Idag ser man tidslösa klassiska ringar eller personliga utformade sådana. Populäraste är fortfarande gulguld eller vitguld av 18k, men platina titan och palladium förekommer. Ädelstenar finns alltid med. Populäraste är diamanter men även blodröda rubiner, safirer i alla sina färgar eller gröna smaragder förekommer. Alla dessa stenar är vackra, hårda och slit starka som tål många år av bruk. Alla mina vigselringar är inspirerade av kärlek. Det är en fantastisk känsla att designa smycken för ett av den viktigaste ögonblicken i en människors liv. Vigselringen skall man vara stolt över i många år, vigselringen skall passa in i alla livets tillfällen. I vår butik finns ett stort val av vigselringar. Välkommen in och inspireras!

Wedding Rings Engagement Rings

The wedding rings are worn by spouses and symbolizing eternal love and showing the faithfulness they have promised at the wedding ceremony. There is no provision on how a wedding ring will look. The courage of wedding rings is constantly changing. Today you see timeless classic rings or personal designed ones. The most popular is still yellow gold or white gold of 18k, but platinum titanium and palladium are present. Gemstones are always included. Most popular are diamonds but also reddish red rubies, sapphires in all their colors or green emeralds occur. All of these stones are beautiful, hard and durable that can withstand many years of use. All my wedding rings are inspired by love. It is a great feeling to design jewelry for one of the most important moments in a people's life. The wedding rings should be proud for many years, the wedding ring will fit into all the lives of life. In our shop there is a large selection of wedding rings. Welcome and inspired!

DESIGN, TILLVERKNING OCH REPARATION AV SMYCKEN

Juvelerare David Harper har designat och tillverkat exklusiva smycken och juveler i mer än trettiofem år. Hög kvalitet och noggrannhet är de viktigaste ingredienserna för att uppnå nöjda kunder. När du besöker David Harpers ateljé och butik på Drottninggatan står du som kund i fokus. Tillsammans designar ni ett smycke som kommer att överträffa dina förväntningar.

Du är även välkommen in till butiken med äldre smycken som är i behov av reparation. Vi utför alla sorters reparationer och använder den senaste teknologin för att återskapa smyckets forna glans

Design and Repair

Jeweler David Harper has designed and manufactured exclusive jewelry and jewels for more than thirty five years. High quality and accuracy are the most important ingredients for achieving satisfied customers. When you visit the David Harpers studio and shop at Drottninggatan, you are the customer in focus. Together, you design a piece of jewelry that will surpass your expectations. You are also welcome to the shop with older jewelry that is in need of repair. We perform all sorts of repairs and use the latest technology to recreate the ancient shine of the jewelry

Stockholm Juvelerare David Harper Home page text

EXKLUSIVA SMYCKEN – JUVELERARE DAVID HARPER I STOCKHOLM

Hos Juvelerare David Harper är ditt smycke i säkra händer. David “puts his heart and soul” i all design, tillverkning och reparationer. Kvalitet och noggrannhet är två viktiga ingredienser för att uppnå nöjda kunder. Hos David Harper står kunden alltid i fokus!

DESIGNA DITT DRÖMSMYCKE

Vigselringar, förlovningsringar och alliansringar symboliserar evig kärlek och trohet. Det är speciella och personliga smycken som betyder mycket för dem som bär ringarna. Tillsammans med David har du möjlighet att designa ditt unika drömsmycke, helt enligt dina önskemål.

I vår butik kan du låta dig inspireras utav vårt stora urval av ringar, allt från släta ringar i guld eller platina och klassiska solitairringar till alliansringar med stenar runt om. Samtliga ringar är vackra, hårda och slitstarka och tål många års användning. Ringarnas design är inspirerad av kärlek och trohet, vilket också är vad ringarna symboliserar.

DESIGN, TILLVERKNING OCH REPARATION AV SMYCKEN

Juvelerare David Harper har designat och tillverkat exklusiva smycken och juveler i mer än trettiofem år. Hög kvalitet och noggrannhet är de viktigaste ingredienserna för att uppnå nöjda kunder. När du besöker David Harpers ateljé och butik på Drottninggatan står du som kund i fokus. Tillsammans designar ni ett smycke som kommer att överträffa dina förväntningar.

Du är även välkommen in till butiken med äldre smycken som är i behov av reparation. Vi utför alla sorters reparationer och använder den senaste teknologin för att återskapa smyckets forna glans.

VÅR ATELJÉ OCH BUTIK

Vill du veta mer om oss? Kontakta oss via e-mail eller telefon +46 8-22 33 29. Du är välkommen till vår butik på Drottninggatan 83, du hittar våra öppettider här.

Juvelerare David Harper designar och tillverkar förlovnings- och vigselringar av högsta kvalitet, vackra och exklusiva ringar som symboliserar evig kärlek och trohet. David Harper har över 35 års erfarenhet av design och tillverkning av smycken och tillsammans kan ni skapa just den ringen du drömmer om.

Handgjorda förlovnings- och vigselringar

Förlovningsringar bärs av par som har lovat att älska varandra och vara varandra trogna. Vigselringar bärs av makar och är en symbol på den eviga kärlek och trohet de lovade varandra vid vigselakten. Genom åren har modet kring förlovnings- och vigselringar ändra sig, från enkla och släta ringar till alliansringar med stenar runt om.

I dag ser vi tidlösa klassiska ringar eller personligt designade ringar i främst 18k gulguld eller vitguld. Platina, titan och palladium är andra populära metaller och det förekommer oftast ädelstenar såsom diamanter, blodröda rubiner, safirer och gröna smaragder. Oavsett val av ädelsten garanterar vi stenar som är vackra, hårda och slitstarka, din ring kommer att tåla många års användning. Samtliga ringar är inspirerade av kärleken, att få vara med på att designa en vigsel- eller förlovningsring är en fantastisk känsla. En vigsel- eller förlovningsring symboliserar ett av människornas viktigaste ögonblick och är en ring man sk vara stolt över, år efter år.

Låt oss skapa din drömring

Välkommen in till vår kombinerade ateljé och butik på Drottninggatan 83 i Stockholm. Låt dig inspireras av våra vigselringar och skapa din drömring inför den stora dagen.

Du är alltid välkommen att kontakta oss via e-mail eller telefon +46 8-22 33 29 om du har några frågor.

Vigselringen

Vigselringen bärs av makar och symboliserar evig kärlek och visa den trohet som de har lovat vid vigseln. Det finns ingen bestämmelse på hur en vigselring skall se ut. Modet kring vigselringar ändras hela tiden. Idag ser man tidslösa klassiska ringar eller personliga utformade sådana. Populäraste är fortfarande gulguld eller vitguld av 18k, men platina titan och palladium förekommer. Ädelstenar finns alltid med. Populäraste är diamanter men även blodröda rubiner, safirer i alla sina färgar eller gröna smaragder förekommer. Alla dessa stenar är vackra, hårda och slit starka som tål många år av bruk. Alla mina vigselringar är inspirerade av kärlek. Det är en fantastisk känsla att designa smycken för ett av den viktigaste ögonblicken i en människors liv. Vigselringen skall man vara stolt över i många år, vigselringen skall passa in i alla livets tillfällen. I vår butik finns ett stort val av vigselringar. Välkommen in och inspireras!

Guldsmed

Juvelerare David Harper har designat och skapat exklusiva smycken och juveler i både guld och platina med ädelstenar i mer än trettiofem år. 1979 vid 16 års ålder fick han ett femårigt guldsmedslärlingskontrakt i “diamantdistriktet” Hatton Garden i London. Under den tiden genomförde han designstudier på Sir John Cass School of Art i London

Smyckesdesign

Med sitt Design utbildning på Sir John Cass School of Art i London redan vid 16 års ålder, har David arbetet i över 35år med design och formgivning . ´Design är personligt. Med min erfarenhet och dina önskemål designar vi tillsammans ditt drömsmycke

Reparationer

Vi utföra all sorts reparationer på modern eller antik smycken med noggrannhet och använder oss av det senaste teknologi som punkt och laser svets på båda guld, silver och platina.

Förlovningsringar

En förlovningsring i Sverige var traditionellt en slätring i guld eller platina. Men på senare tid har vi fått mer influenser från utlandet där en Solitair ring eller enstensring oftast med en diamant blivit populär. Även Alliansring som är en ring med många stenar på rad har blivit väldigt omtyckt som förlovningsring. Välkommen in i butiken och botanisera bland många förlovningsringar på Drottninggatan 83 i Stockholm.

Alliansringar

Alliansringar kom till Sverige runt 1930 som ett alternativ till den tidens vigselring. Numera är alliansringar att se som en modell bland flera för vigselring och förlovningsring. Alliansringar har många stenar på rad. Alliansringar kan användas som båda Vigsel, Förlovningsringar eller till vardag. Helallians med stenar runt om eller halvalliansring. Vi designar och tillverkar alliansringar efter dina önskemål.